Overige Dienstverlening

OVERIGE INFORMATIE FINANCIEEL PLANNINGS ADVIESBUREAU STORM & NIEUWDORP B.V.

Wie zijn wij

Wie zijn wij?

(Bob) Storm & (Cees) Nieuwdorp

Financieel Plannings Adviesbureau Storm & Nieuwdorp B.V. biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, beleggingsadvies tot financiële planning. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren.

Onafhankelijk

Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) voor het afsluiten van ons productenpallet. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten.

Als onafhankelijk intermediair, zijn wij geheel vrij in de producten die we u adviseren. Wij baseren onze advisering aan u op een objectieve analyse van een grote door ons te bereiken keus aan producten en aanbieders in de markt. Als we met de beschikbare financiële mogelijkheden maar uw wensen realiseren.

Financieel Plannings Adviesbureau Storm & Nieuwdorp B.V. is daarbij volledig in eigen handen, dat wil zeggen dat er geen enkele andere partij een belang in heeft, het bedrijf heeft ook geen vreemd vermogen/leningen.

Ervaring

Al jarenlang zijn wij adviseurs op het gebied van hypotheken, verzekeringen en financiële diensten, in de breedste zin van het woord. We laten u graag profiteren van onze ervaring als private banker, verzekerings-, hypotheek-, pensioen- en beleggingsadviseur.

Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma’s en certificaten:

Financieringen Verzekeringen

Erkend Hypotheekadviseurs
Assurantie B diploma
Zakelijke Kredietverlening Branche Leven
Woningfinanciering I en II A-Leven
Pensioen Praktijk 1 en 2

Beleggen

NIBE beleggingsadvisering
NIBE effectenbedrijf

Allround Financieel Adviseur
Gecertificeerd Financieel Planner (FFP)
Afgestudeerd Econoom

Opdracht tot dienstverlening

De opdracht tot dienstverlening zullen wij in overleg met u opstellen qua inhoud en kosten.

Na het 1ste gesprek/contact (zie de verschillende mogelijkheden onder de buttons ” kosten hypotheekadvies ” en ” kosten financiele planning “)  welke voor onze kosten is, willen wij u graag verder van dienst zijn.

Hiervoor kunt u bovengenoemde opdracht tot dienstverlening ondertekenen met de bijbehorende factuur.

Alle tarieven dienstverlening

Het adviestraject kent meerdere fases en vele verschillende werkzaamheden. De intensiteit en hoeveelheid werk hangt af van je
persoonlijke situatie en jouw adviesvraag. Aan de hand van jouw adviesvraag en persoonlijke situatie doet onze adviseur je een
maatwerkvoorstel. Hieronder lees je over onze tarieven voor veel voorkomende adviestrajecten.

Inventarisatie, advies en bemiddeling tegen vast tarief Richtlijn tarief

(minimaal – maximaal)

Adviestraject hypotheek/ woning:

Aankoop van een woning                                                                         € 2.000,- t/m € 3.000,-
Oversluiten van een lopende hypotheek                                               € 2.000,- t/m € 3.000,-
Verhoging van een lopende hypotheek                                                  € 1.200,- t/m € 2.000,-
Beoordeling van een elders verkregen hypotheekadvies,second
opinion                                                                                                       € 1.000,- t/m  € 2.500,-
Administratieve aanpassingen (bijv:  bij echtscheiding)                     € 1.200,- t/m € 2.500,-

Andere veel voorkomende adviestrajecten:

Vermogensopbouw (aanvullende pensioenvoorzieningen)                     € 625,- t/m € 1.375,-
Vermogensopbouw (advies beleggingsfondsen/ doorgeven van
orders)                                                                                                                       € 125,- per uur

Risicoanalyse arbeidsongeschiktheid                                                         € 500,- t/m € 1.100,-

Risicoanalyse inkomensvoorzieningen (overlijden)                                 € 500,- t/m € 1.100,-
Totaalpakket schadeverzekeringen                                                                   € 15,- per maand
Complete scan van jouw financiële situatie
(Financieel Plan)                                                                                        € 1.500,- t/m € 3.000,-
Belastingaangifte particulieren (geen ondernemers/DGA)                                                € 75,-

Inventarisatie, advies en bemiddeling tegen een uurtarief Richtlijn tijdsbesteding

(minimaal – maximaal)

Adviestraject hypotheek/ woning:

Aankoop van een woning                                                                                        25 uur – 35 uur
Oversluiten van een lopende hypotheek :                                                           25 uur – 35 uur
Verhoging van een lopende hypotheek :                                                              12 uur – 20 uur

Beoordeling van een elders verkregen hypotheekadvies
(Second opinion) :                                                                                                    10 uur – 25 uur
Administratieve aanpassingen (bijvoorbeeld bij echtscheiding) :                     12 uur – 25 uur

Andere veel voorkomende adviestrajecten:

Vermogensopbouw (aanvullende pensioenvoorzieningen) :                                5 uur – 11 uur
Vermogensopbouw (advies beleggingsfondsen/ doorgeven van orders) :                    per uur
Risicoanalyse inkomensvoorzieningen arbeidsongeschiktheid :                          5 uur – 11 uur
Risicoanalyse inkomensvoorzieningen (overlijden) :                                             5 uur – 11 uur
Totaalpakket Schadeverzekeringen op abonnement basis,
netto produkten                                                                                                                    variabel
Complete scan van uw financiële situatie (Financieel Plan) :                            12 uur – 24 uur
Belastingaangifte particulieren (geen ondernemers/DGA) :                                               1 uur

Tarief per uur*

Erkend Hypotheekadviseur (SEH) € 100,-
Adviseur lid van de Federatie Financieel Planner (FFP)  € 125,-

*In principe hoeft u voor onze werkzaamheden geen BTW te betalen. Wilt u alleen advies, en geen hulp bij bemiddeling van financiële producten, dan zijn wij wettelijk verplicht BTW in rekening te brengen
Wij houden onze tijdsbesteding bij advies en/of bemiddelen tegen een uurtarief bij en specificeren onze rekeningen uiteraard naar in rekening gebrachte uren en werkzaamheden. Wij ronden de tijdsbesteding op de rekening af op halve uren.
Vanaf 1 januari 2013 is deze vorm van betaling voor bemiddeling van bepaalde complexe producten verboden. Onder complexe producten vallen bijvoorbeeld hypotheken, levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Alleen voor
schadeverzekeringen geldt het verbod niet. Slechts in enkele specifieke gevallen ontvangen wij nog provisie van de aanbieder voor onze bemiddeling. In dat geval zullen wij je dit uiteraard voor het afsluiten van het geadviseerde product kenbaar maken.
Voor dat wij voor je aan de slag gaan, leggen we in een zogenaamd dienstverleningsopdracht vast hoe in die gevallen de te ontvangen provisie zich verhoudt tot ons tarief. En hoe de te ontvangen provisie bij bemiddeling wordt verrekend met het door u te betalen vaste tarief of uurtarief.

Execution Only

Moet ik financieel advies inwinnen of kan ik ook zonder advies een product afsluiten?

Er is geen wettelijke verplichting tot het afnemen van financieel advies. Als je zelf de precieze specificaties van een product kent en weet dat dit past bij je eigen situatie kun je er voor kiezen om geen advies af te nemen, maar alleen gebruik te maken van het bemiddelen door een financieel dienstverlener. Dit wordt execution only dienstverlening genoemd.

Maar let op: deze vorm van dienstverlening is maar voor enkele consumenten geschikt. Het is niet zo eenvoudig om een goede inventarisatie en analyse van de eigen persoonlijke financiële situatie te maken. Dit vereist naast inzicht in je eigen situatie ook actuele kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en pensioenen. Naast deze kennis moet dan ook de werking van complexe financiële producten worden doorgrond. Dit is, zoals het woord complex al aangeeft, niet eenvoudig.

Als je al ergens anders een advies hebt gekregen (bijvoorbeeld van een financieel planner op urenbasis), kan execution only dienstverlening op zijn plaats zijn.

Risico: zonder goed advies geen passend product

De AFM raadt consumenten aan zich goed te beraden of execution only dienstverlening wel een geschikte vorm van dienstverlening is. De kosten zijn op de korte termijn lager dan bij advies, maar de kans dat een niet passend product wordt gekocht neemt ook toe. Niet passend kan betekenen dat het product niet doet, wat je denkt dat het doet, maar het kan ook zijn dat het verkeerde risico is afgedekt. Als jaren later blijkt dat het product niet passend is, kan dat een flinke schadepost opleveren. Als je twijfelt over je eigen kennis over deze materie, neem dan geen risico en laat je adviseren door een financieel adviseur.

Ook aan execution only dienstverlening zijn kosten verbonden

Zoals de voorstellen er nu uitzien, verandert er voor lopende producten, zoals een hypotheek, niets. Als de hypotheek is afgesloten op basis van provisie, dan blijft de financieel adviseur ook na inwerkingtreding van het provisieverbod, zijn doorlopende provisie ontvangen. Dit wordt de eerbiedigende werking genoemd.

Met de inwerkingtreding van het provisieverbod verandert er ook het nodige aan execution only dienstverlening. Allereerst moet je als consument bij het execution only afsluiten van de producten waarvoor het provisieverbod geldt, een toets afleggen. Met de toets wordt je kennis en ervaring getoetst op het gebied van het complexe financiële product dat je wilt afsluiten. De toets waarschuwt als uit de antwoorden blijkt dat je niet genoeg kennis of ervaring hebt met het financiële product dat je wilt afsluiten.

Daarnaast mag bij producten waar het provisieverbod voor geldt ook bij execution only dienstverlening geen provisie voor de bemiddeling in deze producten meer aan bemiddelaars worden betaald. Dit betekent dat de consument de bemiddelaar alleen rechtstreeks kan betalen voor werkzaamheden bij deze producten. Banken en verzekeraars die op deze manier deze producten aanbieden, moeten de distributiekosten apart in rekening brengen bij de consument. Dit betekent dat deze kosten niet meer in de productprijs mogen worden opgenomen.

Het provisieverbod geldt voor deze producten:

  • Hypothecair krediet
  • Betalingsbeschermers
  • Overlijdensrisicoverzekeringen
  • Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Uitvaartverzekeringen
  • Beleggingsverzekeringen
  • Bankspaarproducten
  • Deelnemingen in beleggingsinstellingen en levensverzekeringen.

Na invoering van het provisieverbod blijven er nog een aantal bank- en verzekeringsproducten waarvoor financieel dienstverleners door middel van provisie door aanbieders mogen worden beloond, zoals bijvoorbeeld schadeverzekeringen en spaarrekeningen. De financieel dienstverleners die adviseren of bemiddelen in schadeverzekeringen, zijn verplicht je te vertellen hoeveel provisie zij voor deze producten ontvangen als jij daar naar vraagt.

Toezicht en Kwaliteit

Toezicht en kwaliteit

Ons kantoor heeft volgens de Wet financiële dienstverlening een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12003745 voor het uitoefenen van ons bedrijf.
De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Klachten over onze dienstverlening nemen wij zeer serieus en horen we graag direct van u. Met u kunnen we dan nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Kifid. Informatie over het algemene klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl alwaar u tevens kunt zien dat wij hierbij aangesloten zijn.

Extra zekerheid voor u: wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging van de relatie

U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, met een opzeggingstermijn van 1 maand middels een aangetekend schrijven aan ons gericht en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Financieel Plannings Adviesbureau Storm & Nieuwdorp B.V. tevens handelend onder de naam Stonie Adviesbureau, Van Arembergelaan 84, 2274 BW te Voorburg, hierna te noemen Storm & Nieuwdorp.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Storm & Nieuwdorp financiële adviezen zijn verstrekt aan opdrachtgever en/of bemiddelingsactiviteiten zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Begrippen en definities

Financieel adviseur

Onder financieel adviseur wordt verstaan de (hypotheek)adviseur, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de financieel adviseur zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Treedt de financiële adviseur naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer.

De financiële adviseur is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van op de opdrachtgever derden in te schakelen.

3. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de financiële adviseur. Van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze door Storm & Nieuwdorp uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

4. Gegevens en informatie

4.1 Storm & Nieuwdorp is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien opdrachtgever de door Storm & Nieuwdorp verlangde gegevens en informatie, in vorm en op de wijze als door Storm & Nieuwdorp gewenst, heeft verstrekt.

4.2 Storm & Nieuwdorp verricht haar werkzaamheden aan de hand van schriftelijk en mondeling verstrekte gegevens en informatie. Storm & Nieuwdorp is niet gehouden om specifiek bij te houden of vast te leggen welke informatie zij mondeling heeft ontvangen.

4.3 Opdrachtgever is gehouden Storm & Nieuwdorp onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle verstrekte gegevens.

5. Wijziging van de opdracht

5.1 Indien opdrachtgever de schriftelijk overeengekomen opdracht tot dienstverlening tussentijds wil uitbreiden of wijzigen, zal opdrachtgever Storm & Nieuwdorp hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen.

Storm & Nieuwdorp heeft dan een termijn van 14 dagen na de ontvangstdatum van het schrijven de gelegenheid op met opdrachtgever overeenstemming te bereiken over een wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering.

5.2 Indien de aanpassingen leiden tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

6. Looptijd
De opdracht tot dienstverlening is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Storm & Nieuwdorp is verstrekt.

De opdracht tot dienstverlening eindigt in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.

7. Geheimhouding

Opdrachtgever garandeert Storm & Nieuwdorp, dat een gegeven advies slechts bekend zal zijn en gebruikt zal worden voor zover dit voor het uitvoeren van het advies noodzakelijk is. Storm & Nieuwdorp garandeert geheimhouding van alle stukken, welke opdrachtgever aan Storm & Nieuwdorp voor zijn opdracht beschikbaar heeft gesteld, behoudens voor zover deze stukken van rechtswege openbaar zijn dan wel dat uitdragen van (de inhoud van) de stukken, naar het oordeel van Storm & Nieuwdorp, gevergd wordt in het belang van opdrachtgever.

8. Honorarium

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Storm & Nieuwdorp, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn, exclusief BTW. In geval van een vast overeengekomen honorarium of uurtarief kan Storm & Nieuwdorp dit verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het oorspronkelijk overeengekomen, dan wel de verwachte hoeveelheid werk, in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Storm & Nieuwdorp, dat in redelijkheid niet van Storm & Nieuwdorp mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

9. Betaling

9.1 Opdrachtgever betaalt Storm & Nieuwdorp voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken in de opdracht tot dienstverlening.

9.2 Storm & Nieuwdorp stuurt opdrachtgever een behoorlijk gespecificeerde factuur. Indien opdrachtgever niet binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt Storm & Nieuwdorp een betalingsherinnering waarin opdrachtgever de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 2 weken na ontvangst van de herinnering te betalen.

9.3 Indien opdrachtgever ook aan deze betalingsherinnering geen gevolg geeft, is deze in verzuim en is Storm & Nieuwdorp gerechtigd wettelijke rente in meerdering te brengen op het openstaande bedrag.

9.4 Storm & Nieuwdorp is na verloop van de in de vorige alinea genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

9.5 Bij een Opdracht tot dienstverlening door méér dan een persoon is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

10. Inschakelen derden

Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen door Storm & Nieuwdorp derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij er sprake is van een vast honorarium, aan de opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgave, met dien verstande dat inschakeling van derden altijd tevoren met opdrachtgever wordt besproken.

11. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Storm & Nieuwdorp is beperkt tot het bedrag waarop haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Op verzoek worden over de dekking van deze verzekering inlichtingen verstrekt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook in geval dat ten onrechte een opdracht werd geweigerd, waardoor schade is ontstaan, evenals in het geval van aansprakelijkheid wegens het ondeugdelijk functioneren van apparatuur, software, databestanden etcetera.

12. Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de aangenomen werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de opdracht, schriftelijk te worden gemeld aan de directie van Storm & Nieuwdorp, bij gebreke waarvan de opdrachtgever te kennen geeft dat Storm & Nieuwdorp de aangenomen werkzaamheden naar behoren heeft uitgevoerd.

12.2 Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens Storm & Nieuwdorp zal hij deze klachten eerst aan Storm & Nieuwdorp naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.KiFiD.nl).

12.3 Diegene van de opdrachtgever en Storm & Nieuwdorp die door de desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtbehandeling heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijk geldende uurtarief dan wel – bij gebreke van een dergelijk tarief – tegen een redelijke vergoeding.

13. Opzegging en beëindiging

13.1 Ieder der partijen kan de overeenkomst eenzijdig en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand beëindigen, indien deze van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer naar behoren kan plaatsvinden conform de opdracht en eventuele aanvullende opdrachtspecificaties.

De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk per aangetekende post te worden bekendgemaakt.

13.2 Storm & Nieuwdorp is bevoegd om de opdracht tot dienstverlening met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):

a. de opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de opdracht tot dienstverlening dan wel met andere tussen Storm & Nieuwdorp en de opdrachtgever

gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Storm & Nieuwdorp op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;

b. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringregeling voor natuurlijke personen;

c. indien er naar het oordeel van Storm & Nieuwdorp sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Storm & Nieuwdorp en de opdrachtgever;

d. indien de opdrachtgever ernstig in opspraak raakt;

e. indien de opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Storm & Nieuwdorp;

f. indien blijkt dat de opdrachtgever aan Storm & Nieuwdorp onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Storm & Nieuwdorp met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;

g. indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Storm & Nieuwdorp tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

14. Slotbepaling

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Storm & Nieuwdorp, van welke aard en inhoud ook, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

De dato :

 

Voor akkoord en gezien alle 11 bladzijdes :