Kosten Totaal Schadepakket

Wij rekenen € 15,00 per maand voor het geheel verzorgen van uw totale schadepakket.

Wij zullen de inkomsten/provisie welke wij ontvangen voor het onderbrengen van de schadeverzekeringen laten verwerken als premiekorting, waardoor u de laagste netto premies zult betalen.

Hiervoor doen wij het volgende :

– u adviseren met het afsluiten van nieuwe schadeverzekeringen ;
– uw bestaande schadeverzekeringen naar ons agentschap overvoeren en zoveel mogelijk
   in 1 pakket bij elkaar voegen waardoor er een aanzienlijke korting op de premie zal
   worden gegeven ;
– Bij schade u van dienst zijn om ervoor te zorgen dat de schade afhandeling zo spoedig
   mogelijk verloopt.

Het advies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering valt hier niet onder, zie het kopje “kosten arbeidsongeschiktheidverzekering”

Het adviseren van ziektekosten is in de loop der jaren een persoonlijke bezigheid geworden met de verschillende pakketten welke u gemakkelijk op internet kan selecteren en direct kan afsluiten.

Onder schadeverzekeringen waar wij u adviseren verstaan wij :

– autoverzekering ;
– opstalverzekering ;
– inboedelverzekering ;
– aansprakelijkheidsverzekering ;
– doorlopende reisverzekering ;
– rechtsbijstandverzekering ;
– woonlastenverzekering.

De contracts termijn is 1 jaar met een opzegtermijn van 1 maand door middel van een aangetekende brief.

Geef een reactie