Alle tarieven dienstverlening

Alle tarieven dienstverlening

Het adviestraject kent meerdere fases en vele verschillende werkzaamheden. De intensiteit en hoeveelheid werk hangt af van je persoonlijke situatie en jouw adviesvraag. Aan de hand van jouw adviesvraag en persoonlijke situatie doet onze adviseur je een maatwerkvoorstel. Hieronder lees je over onze tarieven voor veel voorkomende adviestrajecten.

Inventarisatie, advies en bemiddeling tegen vast tarief Richtlijn tarief

(minimaal – maximaal)

Adviestraject hypotheek/ woning:

Aankoop van een woning € 1.500 t/m € 2.500
Oversluiten van een lopende hypotheek € 1.000,- t/m € 2.000,-
Verhoging van een lopende hypotheek € 1.000,- t/m € 1.500,-
Beoordeling van een elders verkregen
hypotheekadvies,second opinion
€ 100,- t/m  € 250,-
Administratieve aanpassingen
(bijv:  bij echtscheiding)
€ 1.200,- t/m € 2.500,-

Andere veel voorkomende adviestrajecten:

Vermogensopbouw
(aanvullende pensioenvoorzieningen)
€ 625,- t/m € 1.375,-
Vermogensopbouw
(advies beleggingsfondsen/
doorgeven van orders)
€ 125,- per uur
Risicoanalyse arbeidsongeschiktheid € 500,- t/m € 1.100,-
Risicoanalyse inkomensvoorzieningen
(overlijden)
€ 500,- t/m € 1.100,-
Complete scan van jouw financiële
situatie (Financieel Plan)
€ 1.500,- t/m € 3.000,-
Belastingaangifte particulieren
(geen ondernemers/DGA)
€ 75,-

Inventarisatie, advies en bemiddeling tegen een uurtarief Richtlijn tijdsbesteding

(minimaal – maximaal)
Adviestraject hypotheek/ woning
Aankoop van een woning 25 uur – 35 uur
Oversluiten van een lopende hypotheek 25 uur – 35 uur
Verhoging van een lopende hypotheek 12 uur – 20 uur
Beoordeling van een elders verkregen
hypotheekadvies (Second opinion)
10 uur – 25 uur
Administratieve aanpassingen
(bijvoorbeeld bij echtscheiding)
12 uur – 25 uur

Andere veel voorkomende adviestrajecten:

Vermogensopbouw
(aanvullende pensioenvoorzieningen)
5 uur – 11 uur
Vermogensopbouw
(advies beleggingsfondsen/
doorgeven van orders)
per uur
Risicoanalyse inkomensvoorzieningen
arbeidsongeschiktheid
5 uur – 11 uur
Risicoanalyse inkomensvoorzieningen
(overlijden)
5 uur – 11 uur
Complete scan van uw
financiële situatie (Financieel Plan)
12 uur – 24 uur
Belastingaangifte particulieren
(geen ondernemers/DGA)
1 uur

Tarief per uur*:
Adviseur lid van de Federatie Financieel Planner (FFP)  € 125,-

*In principe hoeft u voor onze werkzaamheden geen BTW te betalen. Wilt u alleen advies, en geen hulp bij bemiddeling van financiële producten, dan zijn wij wettelijk verplicht BTW in rekening te brengen
Wij houden onze tijdsbesteding bij advies en/of bemiddelen tegen een uurtarief bij en specificeren onze rekeningen uiteraard naar in rekening gebrachte uren en werkzaamheden. Wij ronden de tijdsbesteding op de rekening af op halve uren.
Vanaf 1 januari 2013 is deze vorm van betaling voor bemiddeling van bepaalde complexe producten verboden. Onder complexe producten vallen bijvoorbeeld hypotheken, levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Slechts in enkele specifieke gevallen ontvangen wij nog provisie van de aanbieder voor onze bemiddeling. In dat geval zullen wij je dit uiteraard voor het afsluiten van het geadviseerde product kenbaar maken.
Voor dat wij voor je aan de slag gaan, leggen we in een zogenaamd dienstverleningsopdracht vast hoe in die gevallen de te ontvangen provisie zich verhoudt tot ons tarief. En hoe de te ontvangen provisie bij bemiddeling wordt verrekend met het door u te betalen vaste tarief of uurtarief.