Toezicht en Kwaliteit

Toezicht en kwaliteit

Ons kantoor heeft volgens de Wet financiële dienstverlening een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12019032 voor het uitoefenen van ons bedrijf.
De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Klachten over onze dienstverlening nemen wij zeer serieus en horen we graag direct van u. Met u kunnen we dan nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Kifid. Informatie over het algemene klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl alwaar u tevens kunt zien dat wij hierbij aangesloten zijn.

Extra zekerheid voor u: wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging van de relatie

U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, met een opzeggingstermijn van 1 maand middels een aangetekend schrijven aan ons gericht en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

Geef een reactie